FN Brno – přítoková jímka

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. vybudovala pro Fakultní nemocnici Brno novou přítokovou kanalizační stoku a provedla rekonstrukci objektů čistírny infekčních odpadních vod.  

Realizace díla byla provedena z důvodu odstranění havarijního stavu nejstarších částí ČOV. Rekonstrukce  ČOV probíhala za nepřetržitého chodu a neměla vliv na kvalitu vypouštěných přečištěných odpadních vod.   

 
Projekt:
Rekonstrukce přítokové jímky do ČOV, zhotovení nového přepadového žlabu do dosazovací nádrže, dodávka nových podlahových roštů pochozí lávky a dodávka krycích poklopů na otvory chlorovací nádrže
Zahájení realizace:
8/2012
Lokalita:
Brno, ČR
Investor:
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Brno
Předmět zakázky:
Dodávka díla na klíč. Výstavba nového kanalizačního přivaděče. Dodávky česlí a hradítek, zhotovení přepadového žlabu do dosazovací nádrže, dodávka a montáž podlahových roštů pochozí lávky, krycích poklopů na otvory chlorovací nádrže, rekonstrukce nátokového válce dosazovací nádrže.