ČOV Hrubá Vrbka, 1 345 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. dodala a zajistila montáž technologické části čistírny odpadních vod Hrubá Vrbka. Nová ČOV Hrubá Vrbka byla vybudována v r. 2005 - 2007 pro čištění odpadních vod z obcí Hrubá Vrbka, Malá Vrbka a Kuželov. Od dubna 2008 je čistírna v trvalém provozu. Čistírna přispívá k výraznému zlepšení kvality vody v Kuželovském potoku.

 
Projekt:
Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Kuželov ČOV a kanalizace - ČOV Hrubá Vrbka
Zahájení realizace:
2005
Lokalita:
Hrubá Vrbka, ČR
Investor:
Obec Hrubá Vrbka, Hrubá Vrbka 133, 696 73 Hrubá Vrbka
Předmět zakázky:
Výstavba ČOV Hrubá Vrbka, 1 345 EO - dodávka a montáž technologické části ČOV. Vypracování projektové dokumentace.