Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace - 1. fáze

Na úpatí CHKO Moravský kras probíhá od března 2015 intenzifikace čistírny odpaních vod v Jedovnicích a rekonstrukce kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov. Zhotovitelem akce je společnost "ČOV Jedovnicko", sdružení firem IMOS Brno a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA.

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí. Dotační výzva byla rozdělena do několika etap.

První etapa řeší rozšíření stávající čistírny odpadních vod v Jedovnicích a zrušení ČOV v Rudici, která je nahrazena přečerpávací stanicí. V Rudici je současně budována nová oddílná splašková kanalizace k přečerpávací stanici, která bude čerpat oddělené splaškové vody do ČOV Jedovnice. Stávající kanalizace v Rudici zůstává zachována jako dešťová.

 
Projekt:
Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, Krasová, Rudice a Senetářov - 1. fáze
Zahájení realizace:
3/2015
Lokalita:
Jedovnice, ČR
Investor:
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
Předmět zakázky:
Intenzifikace ČOV Jedovnice, výstavba nové a rekonstrukce stávající kanalizace.