Kanalizace Kladno - Švermov

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro Statutární město Kladno zakázku s názvem "Kanalizace Kladno - Švermov". Objednatelem zakázky byla firma ZKZ Chomutov s.r.o.

Zakázka řešila dostavbu  jednotné stokové sítě v neodkanalizované městské části Kladna-Švermova. V rámci stavby byla napojena nová stoková síť na stávající systém odkanalizování města. Současně s výstavbou kanalizace se vybudovaly dvě čerpací stanice na síti a veřejné.

 
Projekt:
Kanalizace Kladno - Švermov
Zahájení realizace:
4/2010
Lokalita:
Kladno, ČR
Investor:
Statutární město Kladno, nám.Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Předmět zakázky:
Výstavba a vystrojení kanalizačních rozvodů a čerpacích stanic.