ČOV Blansko, 29 376 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla rekonstrukci a intenzifikaci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Blansko. Realizace díla probíhala v letech 2005 - 2006. Po zkušebním provozu bylo dílo v roce 2008 uvedeno do trvalého provozu.

Akce byla financovaná z programu ISPA- Ochrana vod povodí Dyje, projekt B-region Blanensko. Modernizovaná čistírna splňuje přísné limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných standardů a vodoprávního rozhodnutí.  

 
Projekt:
"Ochrana vod povodí řeky Dyje, dílčí projekt B - region Blanensko", stavba č.5A - Blansko - ČOV, 5B - Blansko - kanalizace - ČS Dolní Lhota , ČS Ráječko
Zahájení realizace:
2005
Lokalita:
Blansko, ČR
Investor:
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17.listopadu 14, 680 0
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace ČOV Blansko, 29 376 EO - dodávka a montáž technologické části ČOV. Vypracování projektové dokumentace.