ČOV Boskovice, 13 000 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla rekonstrukci a intenzifikaci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Boskovice. Realizace díla probíhala v letech 2005 - 2006. Po zkušebním provozu bylo dílo v roce 2008 uvedeno do trvalého provozu.

Akce byla financovaná z programu ISPA- Ochrana vod povodí Dyje, projekt B-region Blanensko. Modernizovaná čistírna splňuje přísné limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných standardů a vodoprávního rozhodnutí.  

 
Projekt:
"Ochrana vod povodí řeky Dyje, dílčí projekt B - region Blanensko", stavba č.8A - Boskovice - ČOV, 8B - Boskovice - kanalizace - ČS "B"
Zahájení realizace:
2005
Lokalita:
Boskovice, ČR
Investor:
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17.listopadu 14, 680 0
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace ČOV Boskovice, 13 000 EO - dodávka a montáž technologické části ČOV a ČS. Vypracování projektové dokumentace.