ČOV Sedlčany, 23 000 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala rekonstrukci a intenzifikaci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Sedlčany. Stavbou byl řešen havarijní stav čistírny, který byl opakovaně příčinou ekologické havárie v toku Mastník. Dokončením stavby se město dočkalo modernizované čistírny, umožňující splnění přísných limitů vodoprávního rozhodnutí na kvalitu vyčištěné vody v odtoku ČOV.  

 
Projekt:
Odstranění havarijního stavu ČOV Sedlčany
Zahájení realizace:
2/2003
Lokalita:
Sedlčany, ČR
Investor:
Město Sedlčany, nám T.G.Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
Předmět zakázky:
Rekonstrukce čistírny odpadních vod města Sedlčany s kapacitou 23 000 EO. Zpracování projektové dokumentace a dodávka technologické a stavební části stavby.