ČOV Nelahozeves Unilever PTZ, 9 800 EO

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro Povltavské tukové závody probíhala v letech 1994-1995. Stavbou byl řešen nedostatečný stupeň čistění odpadních vod, který neumožňoval plnění odtokových limitů pro vypouštění do řeky Vltavy. V roce 1996 byla uvedena do trvalého provozu  společná čistírna průmyslových a splaškových vod závodu Unilever PTZ a komunálních vod obce Nelahozeves, umožňující splnění limitů platných našich i evropských standardů a vodoprávního rozhodnutí na kvalitu vyčištěné vody pro vypouštění do toku.  

Výstavba čistírny byla rozdělena do dvou částí. Předčištění ve vlastním závodě provádí dvoustupňové oddělení tuků z provozních vod po štěpení tuků před jejich biologickým dočištěním na čistírně odpadních vod mimo areál závodu. Čistírna odpadních vod je určena pro splaškové a dešťové vody závodu, předčištěné provozní vody závodu a odpadní vody oddílné kanalizace obce Nelahozeves. Čistírna je mechanicko-biologická se selektorem a postupně zatěžovanou aktivací. Provedení nádrží je nadzemní.

Součástí stavby komplexu byla stavba čerpací stanice říční vody pro výrobní závod Unilever PTZ.

 
Projekt:
ČOV NELAHOZEVES - UNILEVER PTZ - 9 800 EO
Zahájení realizace:
1994
Lokalita:
Nelahozeves, ČR
Investor:
Unilever ČR, spol. s r.o.
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž technologické části stavby.