ČOV Příbram, 76 300 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. realizovala rekonstrukci a modernizaci technologické části mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Příbram. Rekonstrukce probíhala v letech 2006-2007. Po zkušebním provozu bylo dílo v roce 2009 uvedeno do trvalého provozu. Dokončením stavby se město dočkalo modernizované čistírny, zajišťující plnění limitů platných standardů a vodoprávního rozhodnutí na kvalitu vyčištěné vody v odtoku z ČOV.  Stavba byla spolufinancována z fondů EU.

 
Projekt:
ČOV Příbram - rekonstrukce a modernizace
Zahájení realizace:
11/2005
Lokalita:
Příbram, ČR
Investor:
Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace ČOV Příbram. Dodávka a montáž technologické části ČOV.