ČOV Slavkov, 10 500 EO, projekt Vyškovsko

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., se podílela na rekonstrukci ČOV Slavkov v rámci projektu "Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov". Stavbu prováděla se společností D.I.S. s.r.o. ve "Sdružení Vyškov" jako generální dodavatel technologické části.

Rekonstrukce mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Slavkov probíhala v letech 2007-2008. Po zkušebním provozu bylo dílo v prosinci 2009 uvedeno do trvalého provozu. Čistírna zaručuje po rekonstrukci plnění limitů platných našich i evropských standardů a vodoprávního rozhodnutí na kvalitu vyčištěné vody v odtoku ČOV.  

 
Projekt:
Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov - ČOV Slavkov
Zahájení realizace:
7/2008
Lokalita:
Slavkov, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Slavkov s kapacitou 10 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace.