ČOV Mariánské Lázně, Chebsko

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro „Sdružení Čistý Cheb“ s vedoucím společníkem SMP CZ,a.s. části projektu s názvem "Rekonstrukce a výstavba ČOV v Chebu a Mariánských Lázních a výstavba kanalizačních řadů v Chebu a okolí". Skupinový projekt tvoří tři dílčí projekty, které byly realizovány na území aglomerací Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Investorem akce Chebsko-environmentální opatření byla společnost CHEVAK Cheb, a.s.  

Technologickou část dílčího projektu Intenzifikace  ČOV Mariánské Lázně  provedla KRÁLOVOPOLSKÁ RIA ve „Sdružení  KRÁLOVOPOLSKÁ RIA - K&K TECHNOLOGY - KUNST“ CZ.

Intenzifikace ČOV Mariánské Lázně spočívala v rekonstrukci hrubého předčištění, rekonstrukci aktivačních nádrží na systém R-D-N. Čistírna byla doplněna o dávkování externího substrátu. Úpravy v kalovém hospodářství zajistily vyšší účinnost zahuštění kalu a možnost regulovaného dávkování kalové vody do regenerace.

Rozšířením a zkvalitněním systémů čištění odpadních vod v Mariánských Lázních je dosaženo snížení znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutrienty.

Stavba získala ocenění Zahájí stahování souboruVodohospodářská stavba roku 2014 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 mil. Kč.

 
Projekt:
Rekonstrukce a výstavba ČOV v Chebu a Mariánských Lázních a výstavba kanalizačních řadů v Chebu a okolí
Zahájení realizace:
10/2010
Lokalita:
Mariánské Lázně, ČR
Investor:
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb
Předmět zakázky:
Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci čistírny.