ČOV Humenné - 96 700 EO

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala dostavbu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Humenné. Dostavba probíhala v letech 2007-2008 v rámci projektu "Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vod v Humenném a v regione Horný Zemplín". Po zkušebním provozu bylo dílo v roce 2009 uvedeno do trvalého provozu. Intenzifikovaná čistírna splňuje limity na kvalitu vyčištěné vody v odtoku podle platných slovenských i evropských standardů a vodoprávního rozhodnutí.  

 
Projekt:
Systém odkanalizovania a čištenia odpadových vôd v meste Humenné a v regione Horný Zemplín
Zahájení realizace:
3/2006
Lokalita:
Slovensko
Investor:
Východoslovenská vodárenská společnost, a.s., Košice
Předmět zakázky:
Dostavba čistírny odpadních vod města Humenné. Dodávka a montáž technologické části ČOV s kapacitou 96 700 EO.