TPP Nikola Tesla B - ČOV

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., se podílela na výstavbě a uvedení do provozu nové čistírny odpadních vod v elektrárně Nikola Tesla B jako vedoucí člen sdružení KP RIA – LAD.  Nikola Tesla B je největší tepelná elektrárna v Srbsku.

Dodávka a montáž průmyslové čistírny odpadních vod řeší čištění zaolejovaných odpadních vod, uhelných vod a vod z odsíření.

Odpadní vody obsahují různé množství pevných, těžkých a lehkých částic, směsi olejů, zbytky mazutu, vody se zvýšenou koncentrací solí. Odpadní vody vznikají v areálu elektrárny z provozů kotelny, systému tekutého paliva, strojního oddělení, skladiště oleje a maziv, systému chladicí vody, chemické přípravy vody, deponie popela a strusky, systému dopravování uhlí, z dílen a garáží.  

Vyčištěné odpadní vody z předmětné elektrárny jsou vypouštěny do řeky Sávy.

 
Projekt:
Výstavba a uvedení do provozu průmyslové ČOV pro TPP Nikola Tesla B, WWTP/S1 – Oily water, WWTP/S3 – FGD water
Zahájení realizace:
12/2012
Lokalita:
Srbsko
Investor:
PMU team Thermal Power Plants Nicola Tesla, Obrenovac ,
Předmět zakázky:
Dodávka průmyslové čistírny odpadních vod pro tepelnou elektrárnu. Čištění zaolejovaných odpadních vod, uhelných vod a vod z odsíření. Dodávka díla ve spolupráci KP RIA - LAD.