ÚČOV Ostrava - 598 685 EO

Nová čistírna odpadních vod je určena pro komunální i průmyslovou sféru a nahrazuje dosud provozované a nevyhovující čistírny ve správě OVaK Ostrava . Zdrojem průmyslových fenolčpavkových vod jsou místní koksárny, zdrojem ostatních biologicky odbouratelných vod zejména potravinářský průmysl.  Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1996 a podílí se na asanaci hraniční řeky Odry, jejíž znečištění je trvale předmětem mezinárodních jednání.

 
Projekt:
ČOV Ostrava
Zahájení realizace:
5/1990
Lokalita:
Ostrava, ČR
Investor:
Město Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace
Předmět zakázky:
Generální dodavatel technologické části + zpracování projektové dokumentace.