ÚV Hradec Králové - modernizace a rekonstrukce

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na realizaci díla s názvem "Úpravna vody Hradec Králové – modernizace a rekonstrukce" pro společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA byla členem sdružení "Úpravna Hradec" firem KUNST, spol. s r.o., VCES a.s. a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. Předmětem díla byly rekonstrukce objektů flokulace, flotace a dávkování flokulantu.

Stávající úpravna vody Hradec Králové byla uvedena do provozu v roce 1963 a v současnosti slouží pouze jako záložní zdroj pro výrobu pitné vody. Kapacita úpravny vody je 150 l/s. Město Hradec Králové a okolí je standardně zásobováno z podzemních zdrojů, zejména pak z oblasti Litá-Mokré.

 
Projekt:
Úpravna vody Hradec Králové – modernizace a rekonstrukce
Zahájení realizace:
8/2012
Lokalita:
Hradec Králové, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, 500 03
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hradec Králové. Dodávka a montáž technologického zařízení pro flokulaci, flotaci a dávkování flokulantu (POF).