ÚV Kroměříž

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., dodala a namontovala ozonizační jednotku v rámci akce "Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž".

Úpravna vody Kroměříž byla vybudována a uvedena do provozu v roce 1978 pro potřebu úpravy surové vody z jímacího území Hradisko, Postoupky, Miňůvky, Podzámecká zahrada, Břest, Břestský les, Plešovec a Hulín. Úpravna je navržena na maximální výkon 170 l/s.

V letech 2012-2013 přecházela úpravna na novou technologii úpravy surové vody. Podstatnou změnou v technologii úpravy vody je náhrada mechanické aerace surové vody a úpravy vody vápenným mlékem metodou chemické oxidace železa a manganu ozonizací.

 
Projekt:
Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Zahájení realizace:
2/2013
Lokalita:
Kroměříž, ČR
Investor:
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž ozonizační jednotky.