ÚV Svatá Trojice, Kutná Hora

Cílem projektu "ÚV Svatá Trojice, rekonstrukce a intenzifikace“ bylo upravit vodu z vodárenské nádrže Vrchlice na kvalitní pitnou vodu pro skupinové vodovody zásobující Kutnou Horu, Čáslav, Uhlířské Janovice a Sázavsko a částečně i okresu Kolín.  Zadavatelem projektu je Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. Stavbu realizovalo "Sdružení ÚV Svatá Trojice" ve složení KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., VCES, a.s., KUNST, spol. s r.o., Intenzifikace zajistila odstranění problémů stávajícího technologického vybavení ÚV se zajištěním kvalitní pitné vody v souvislosti se zhoršující se kvalitou surové vody ve vodním díle Vrchlice.

V rámci intenzifikace došlo ke kompletní výměně technologických zařízení úpravny vody, díky které úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku vody celoročně v požadovaném množství a kvalitě.

Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Kapacita úpravny vody je 130 l/s, špičkový výkon dosahuje 220 l/s. Úpravna vody Svatá Trojice zajišťuje zásobování vodou pro více než 44 000 obyvatel. Průměrně dodá do vodovodní sítě 85 l/s kvalitní pitné vody.

 
Projekt:
„ÚV Svatá Trojice, rekonstrukce a intenzifikace“ č. stavby: Z140130
Zahájení realizace:
10/2014
Lokalita:
Kutná Hora, ČR
Investor:
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387,
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a intenzifikace stávající úpravny vody ÚV Svatá Trojice na kapacitu 130 l/s, úprava technologie, měření a regulace ASŘ.