ÚV Plav, České Budějovice - doplnění technologie

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na zhotovení akce s názvem „ÚV Plav – doplnění technologie“. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA prováděla zakázku pro Jihočeský vodárenský svaz (JVS) jako člen „Sdružení ÚV Plav“ firem SMP CZ, MOTA-ENGIL Central Europe, KP RIA. Předmětem plnění zakázky byla rekonstrukce stávajících objektů usazovacích nádrží a filtrů.

Úpravna vody Plav má kapacitu 1400 litrů vody za sekundu a zásobuje na 370 tisíc obyvatel jihočeského kraje, tedy více než polovinu jeho populace. Úpravna je zásobena surovou vodou z přehradní nádrže Římov. Technologie úpravy surové vody na pitnou je dvoustupňová s 15-ti usazovacími nádržemi a 14-ti pískovými filtry.

Intenzifikace a modernizace úpravny zajistila stabilní kvalitu upravené vody za všech podmínek úpravy podle platné legislativy. Vody vypouštěné do recipientu splňovaly předepsané limity.

U příležitosti dokončení stavby vydal Jihočeský vodárenský svaz zpravodaj "Initiates file downloadJVS INFO 2016 speciál ÚV Plav" s podrobným popisem projektu - k přečtení Initiates file downloadzde.

 
Projekt:
„ÚV Plav – doplnění technologie“
Zahájení realizace:
8/2014
Lokalita:
České Budějovice, ČR
Investor:
Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 České Budějov
Předmět zakázky:
Rekonstrukce stávajících objektů usazovacích nádrží a filtrů úpravny vody Plav. Rekonstrukce zahrnuje dodávku a montáž technologického zařízení, části elektro, práce spojené s realizací zakázky.