Velký Beranov - kanalizace a ČOV

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala zakázku s názvem "Velký Beranov - kanalizace a ČOV" jako člen sdružení "Společnost pro Velký Beranov". Sdružení vytvořily firmy Vodohospodářské stavby Teplice - vedoucí společník, REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.)

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace v obci, čerpací stanice odpadních vod a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 1991 EO.

Stavba zajistí čištění odpadních vod z území obce Velký Beranova na legislativně požadovanou kvalitu vody v odtoku z ČOV.  Realizace předmětné akce je podmínkou pro výstavbu nových bytových a rodinných domů v obci.

 
Projekt:
Velký Beranov - kanalizace a ČOV
Zahájení realizace:
1/2015
Lokalita:
Velký Beranov, ČR
Investor:
Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov
Předmět zakázky:
Výstavba mechanicko biologické ČOV pro 1991 EO, výstavba  splaškové kanalizace a čerpací stanice odpadních vod.