Výpočty a analýzy

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA zpracovává pevnostní výpočty a dynamické analýzy technologických zařízení v oblasti:

 • jaderné energetiky
 • klasické energetiky
 • chemického a potravinářského průmyslu
 • ČOV a vodohospodářských zařízení

Jedná se o výpočty aparátů, nádrží, potrubních systémů, ocelových konstrukcí a dalších komponent
a zařízení. Společnost provádí jak výpočty návrhové podle nejrůznějších světových norem pro dimenzování
nových zařízení, tak i výpočty kontrolní podrobné analýzy napjatosti a deformací včetně teplotních polí s hodnocením únosnosti, životnosti a dynamické analýzy.

Pro výše uvedená zařízení nabízíme také podrobné výpočty při řešení provozních poruch včetně stanovení nápravných opatření a rovněž i výpočty zbytkové živostnosti.

Dále nabízíme speciální výpočty (např. nestacionárních teplotních polí, provozních vibrací, interakce kapalin a pružných látek atd.), metodiky pro pevnostní výpočty, seizmické inspekce zařízení, prodlužování životnosti zařízení atd.

Více než padesátiletá úspěšná praxe a tým zkušených specializovaných pracovníků, vybavených
nejmodernější výpočetní technikou a světově uznávanými soubory programů, jsou zárukou kvalitních
výpočtů a analýz vždy s konkrétními výsledky pro zadavatele.

Přehled činností:

 • pevnostní výpočty dle různých norem
 • pevnostní výpočty kontrolní - podrobné analýzy
 • dokumentace o stavu zařízení z hlediska pevnostní problematiky
 • zhodnocení výsledků získaných měřením
 • výpočty zbytkové životnosti
 • pravděpodobnostní metody v pevnostních výpočtech
 • inspekce potrubních tras a technologických zařízení
 • nevýpočtová hodnocení potrubních tras na statická a seizmická zatížení
 • poradenská činnost v oblasti pevnostních výpočtů
 • koordinační a organizační činnosti v oblasti pevnostních výpočtů
 • oponentury v oblasti pevnostních výpočtů
 • vypracování metodických materiálů pro pevnostní výpočty
 • programátorská činnost
 • modelování (3D) konstrukcí a komponent technologických zařízení včetně tvorby výkresové dokumentace